Politică de utilizare cookies

Continut articol

Ce sunt cookie-urile și cum sunt acestea utilizate?

În cuprinsul acestei secțiuni veți găsi informații referitoare la ce reprezintă cookie-urile, în ce scop sunt acestea utilizate și care sunt implicațiile pentru vizitatori, ca urmare a acceptării cookie-urilor utilizate de acest site.
 
Cookie-urile sunt fișiere de mici dimensiuni, alcătuite în general dintr-un șir de caractere, sau părți dintr-un fisier, care la accesarea unui site sunt salvate în browser-ul utilizat de către calculatorul, telefonul, tableta sau orice alt dispozitiv prin care se accesează online respectivul site. La fiecare accesare ulterioară a site-ului, browser-ul utlizat trimite către server-ul respectivului site acest fișier, în scopul de a permite identificarea unui vizitator  care a revenit pe site. 
În general, site-urile folosesc cookie-uri pentru a facilita oferirea către vizitatori a unor funcționalități care nu pot fi asigurate în lipsa acestora de protocolul http, protocol de tip text care este cel mai des utilizat pentru accesarea informațiilor online de pe servere Web (www). Aceste functionalități constau în managementul sesiunilor utilizatorilor, păstrarea unei sesiuni autentificate, păstrarea preferințelor pe o pagină vizitată (de exemplu, aspecte legate de funcționalitatea sau de afișarea grafică a paginilor), păstrarea produselor într-un coș de cumpărături și altele. 

Cookie-urile pot stoca informații ce au un caracter personal (de exemplu, cod de identificare al vizitatorului, preferințe personalizate sau un istoric al paginilor vizitate). Aceste informații nu sunt generate de cookie-uri, ci de către vizitator, în momentul în care acesta completează formulare online.
Deși cookie-urile sunt stocate în memoria calculatorului, telefonului, tabletei sau a oricărui alt dispozitiv utilizat pentru accesarea unui site, cookie-urile nu pot accesa sau citi alte informații stocate în respectivul dispozitiv.
 
Cookie-urile nu sunt viruși, nu sunt compilate sub formă de cod și nu pot fi executate. În consecință, acestea nu se pot auto-copia, nu se pot răspândi în alte rețele pentru a genera anumite acțiuni și nu pot fi utilizate pentru răspândirea de viruși.

În funcție de durată, cookie-urile pot fi cookie-uri de sesiune sau cookie-uri persistente:
Cookie-urile de sesiune au o durată de stocare temporară, limitată doar la durata sesiunii în care un anumit vizitator acceseaza site-ul. La momentul închiderii sesiunii sau a browser-ului, toate informațiile stocate sunt șterse;
Cookie-urile persistente sunt stocate în dispozitivul utilizat de către vizitator pentru o durată variabilă de timp (mai lungă decât durata sesiunii) și nu sunt șterse la momentul închiderii sesiunii sau a browser-ului, ci la expirarea respectivei durate.

Ce cookie-uri utilizează acest site?

Acest site utilizează cookie-uri de sesiune, precum și cookie-uri persistente.
Cookie-urile utilizate de acest site sunt atât cookie-uri proprii, cât și cookie-uri de la terți, care ne permit să asigurăm funcționalitatea site-ului și să înțelegem nevoile și cerințele vizitatorilor site-ului, pentru a putea îmbunătăți experiența acestora în navigarea pe site, cu scopul de a asigura utilizarea în cele mai bune condiții a serviciilor oferite prin intermediul acestui site.

Cookie-urile sunt utilizate în scopul de analiză a traficului și performanțelor site-ului monitorizat și accesat de către vizitator.
Site-ul www.gama-optic.ro conține „tracking cookie”-uri, care înregistrează preferințele web ale utilizatorilor, ajutând proprietarii aplicațiilor web să ofere vizitatorilor acestora un conținut adecvat și/sau reclame diferențiate. Paginile web folosesc servicii de tracking cookie pentru a personaliza și îmbunătăți relația stabilită prin utilizarea de către vizitatori a acestui site (de exemplu, pentru accesul rapid la informațiile de interes, optimizarea meniurilor de navigare, etc.). Datele colectate sunt informații statistice generale (inclusiv date demografice cum ar fi, de exemplu: genul, vârsta, proveniența).

În scopul analizei traficului și performanțelor acestui site, precum și pentru optimizarea conținutului acestuia, folosim instrumente de analiză oferite de Google Analytics un serviciu de analiză web oferit de Google Inc. (“Google”). Cookie-urile de tip analitic colectează și stocheaza informații referitoare la paginile accesate, informații despre browser-ul și dispozitivele vizitatorilor, precum și despre modul de accesare a website-ului și comportamentul vizitatorilor pe mai multe canale, durata vizitei în site, informații privind vizitele pe website. Aceste informații ne ajuta în analiza modului de utilizare a paginilor (inclusiv cu privire la cele mai vizitate pagini precum și a dificultăților ce pot apărea în timpul navigării), a interacțiunii cu paginile și a opțiunilor de navigare ale vizitatorilor pe site, a traficului generat pe site de campaniile noastre de publicitate. Caracteristicile analizate sunt anonimizate, astfel încât nu permit identificarea vizitatorilor la nivel de persoană (cunoscute și ca indicatori de măsurare web).

Mai multe informatii despre utilizarea de catre Google Analytics a cookie-urilor pot fi gasite aici:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=ro 

Mai multe informații despre principiile de securitate și protejarea datelor în Google Analytics pot fi găsite aici:
https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=ro 
 
Google Inc., proprietarul instrumentelor utilizate pentru analiza traficului și performanțelor acestui site este o companie certificată ISO 27001 în Managementul securității informației.
Mai multe informații despre certificarea Google Inc. pot fi găsite aici:
https://support.google.com/analytics/answer/3407084?hl=en 

Mai multe detalii despre Google Analytics pot fi găsite aici:
https://www.google.com/analytics/ 
Acest site folosește cookies pentru controlul și optimizarea publicității pe internet. Pentru a vă oferi informații relevante despre produsele și serviciile noastre, folosim cookie-uri care ne indiăa ce informații accesează vizitatorii pe site. Aceste informații le folosim și cu scopul de a servi campanii de retargetare relevante și potrivite intereselor tale în campaniile noastre de publicitate.

Cookie-urile de publicitate sunt plasate de către partenerii noștri de publicitate și serverele lor de publicitate în dispozitivul utilizat pentru accesarea acestui site. Aceste cookie-uri permit unor platforme de publicitate online precum Google Adwords, Facebook Ads Manager, DoubleClick Bid Manager by Google, Gemius, Adform să strângă informații despre vizitele tale pe site-ul nostru și pe alte site-uri ca mai apoi să îți poată oferi publicitate corelată cu interesele și nevoile tale. Folosim aceste cookie-uri și cu scopul de a servi campanii de retargetare relevante și adaptate intereselor și nevoilor tale.

Pentru a avea control asupra informațiilor pe care Google, Gemius, Adform și Facebook le utilizează pentru a-ți afișa reclame relevante accesează linkurile de mai jos:
https://adssettings.google.com/authenticated#fyRr4c 
Double Click by Google
https://support.google.com/dfp_premium/answer/2839090?hl=ro 
Facebook
https://www.facebook.com/help/568137493302217 
Gemius
https://www.gemius.com/cookie-policy.html  
Adform
https://site.adform.com/privacy-center/overview/ 

În scopul monitorizării și analizării performanței acestui site și îmbunătățirii experienței de navigare, utilizăm tehnologia Dynatrace care implică instalarea și stocarea modulelor cookies identificate mai jos în cadrul acestui document. Modulele cookies utilizate prin intermediul acestei tehnologii sunt cookie-uri proprii, gestionate de către Gama Optic Smart S.R.L.
Prin intermediul modulelor cookies utilizate în contextul tehnologiei Dynatrace se colectează urmtăoarele categorii de date: date privind acțiunile utilizatorilor; date privind sesiunea; adresa IP; versiunea și tipul sistemului de operare; rezoluția; informații despre baterie; rezoluția dispozitivului și date despre dispozitivul folosit; memoria disponibilă; informații privind performanța și disponibilitatea website-ului; date de localizare (la nivel de oraș); date privind browser-ul folosit; date privind conexiunea la internet.
Aceste date sunt stocate nominal pentru o durată de 30 de zile de la momentul colectării, fiind ulterior disponibile doar în format agregat.  
Pentru mai multe informații despre tehnologia Dynatrace vă rugam consultați următorul link:
https://www.dynatrace.com/support/help/how-to-use-dynatrace/data-privacy-and-security/data-privacy/cookies/ 

Datele colectate prin intermediul cookie-urilor sunt transferate:
– către urmatoarele categorii de destinatari: vizitatorii acestui site, reprezentanții Gama Optic Smart S.R.L., alte persoane fizice sau juridice care prelucrează datele personale în numele Gama Optic Smart S.R.L., entitățile din Grupul Gama Optic, parteneri contractuali ai Gama Optic Smar S.R.L. și ai entităților din Grupul Gama Optic, împuterniciți ai Gama Optic Smart S.R.L. în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și Google (Analytics, Tag Manager) și Facebook.
– către următoarele state din UE/SEE sau din afara UE/SEE menționate la urmatoarele adrese:
Google
https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html 
Facebook
https://code.facebook.com/posts/392743124493876/2017-year-in-review-data-centers/ 
https://www.facebook.com/policy.php / How our global services operate 
Gemius: https://www.gemius.com/cookie-policy.html 
Adform: https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/product-and-services-privacy-policy/ 

Plug-in-uri ale rețelelor de socializare
Site-ul utilizează „plug-in-uri” de la următorii operatori de rețele de socializare: Facebook (inclusiv Instagram), YouTube și LinkedIn. Plug-in-urile rețelelor de socializare sunt vizibile în sectiunea de jos a site-ului, fiind identificate corespunzător prin intermediul pictogramei specifice fiecarei rețele de socializare.
Utilizăm aceste plug-in-uri în scopul asigurării legăturii dintre acest site și paginile oficiale gestionate de Gama Optic Smart S.R.L. în cadrul fiecărei rețele de socializare dintre cele menționate anterior.
Navigarea pe site oferă posibilitatea operatorilor rețelelor de socializare să colecteze unele informații despre vizitatorii site-ului (inclusiv cu privire la vizitatorii care nu sunt conectați la un cont în cadrul rețelelor de socializare în momentul accesării site-ului și indiferent dacă vizitatorii interacționează sau nu cu aceste plug-in-uri) cum ar fi adresa IP, informații din antetul paginii, informații despre browser, informații cu privire la interacțiunea cu acest site. Gama Optic Smart S.R.L. nu are acces și nu stochează aceste date, colectarea și dezvăluirea acestora realizându-se în mod automat.

Drepturile prevăzute de legislația privind protecția datelor

Vizitatorii acestui site beneficiază de toate drepturile prevăzute de legislația privind protectia datelor cu caracter personal, după cum urmeaza:
– dreptul la informare;
– dreptul de acces la date;
– dreptul la rectificare;
– dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);
– dreptul la restricționarea prelucrării;
– dreptul la portabilitatea datelor;
– dreptul de opoziție la prelucrarea datelor;
– dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate;
– dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente. 

Legislație

Utilizarea cookie-urilor și obligațiile furnizorilor sunt reglementate atât în legislația națională (Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare), cât și în cea europeană (Directiva 2002/58/CE asupra confidențialității și comunicațiilor electronice), astfel cum a fost modificată și completată prin Directiva 2009/136/CE).

Legea 506/2004
http://www.legi-internet.ro/legislatie-itc/date-cu-caracter-personal/legea-privind-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal-si-protectia-vietii-private-in-sectorul-comunicatiilor-electronice.html  
 
Directiva 2002/58/CE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002L0058-20091219&qid=1519813284163&from=EN  
 
Directiva 2009/136/CE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009L0136-20091219&qid=1519813511677&from=EN  
 
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați următoarele documente și surse de informare publică:
Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 („GDPR”)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=en  
Avizul nr. 4/2012 privind cookie-urile exceptate de la obtinerea acordului, emis de catre Grupul de Lucru Articolul 29
http://collections.internetmemory.org/haeu/20171122154227/http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp194_en.pdf  
https://www.aboutcookies.org/  
http://www.allaboutcookies.org/  
http://www.youronlinechoices.com/  
https://iab-romania.ro/  
„Cookie”, Wikipedia.org
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cookie  
„Guidance on the rule of use of cookies and similar technologies”, UK Information Commissioner’s Office, Mai 2012
https://ico.org.uk/media/for-organisations/documents/1545/cookies_guidance.pdf